> Home > O nás > Pro společnosti > Pro uchazeče \ volná místa > Reference > Kontakt
Pro uchazeče o zaměstnání \ Kariérové poradenství

O službě

Naše nová služba je určena právě pro ty z Vás, kteří hledáte vhodné uplatnění, uvažujete o změně zaměstnání nebo potřebujete poradit ve Vaší kariéře. Nabízíme Vám více než 7-leté zkušenosti a přehled na trhu práce a osobní pohovor se zkušeným poradcem.

Kariérové poradenství obsahuje:

rady, doporučení a informace pro úspěšnou orientaci na trhu práce

poskytnutí zpětné vazby na základě interaktivního interview

komplexní příprava na výběrové řízení

identifikace Vašeho potenciálu

doporučení vhodného pracovního uplatnění a zaměstnavatele - ZDARMA

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ - VE FORMĚ INTERAKTIVNÍHO POHOVORU - POSKYTUJEME JAKO PLACENOU SLUŽBU. ABSOLVENTŮM ŠKOL POSKYTUJEME SLEVU.

Nejlepší možnosti nemají ti nejlepší z nás, ale ti, kteří umí to, co je v nich, dobře prodat.Co je cílem?

Smyslem našeho pojetí kariérového poradenství je poskytnout Vám praktické rady, tipy a informace k tomu, jak najít, získat, udržet si a dále se rozvíjet v takovém zaměstnání, které Vás bude uspokojovat a pro zaměstnavatele budete perspektivním pracovníkem.

Budeme se snažit poskytnout Vám popis jednotlivých etap postupu při hledání a získání pracovního uplatnění, řadu důležitých informací, našich praxí prověřených doporučení a praktických rad k tomu, aby byl pro Vás výsledek celého procesu pozitivní.Témata

Naším cílem je poskytnout těm z Vás, kteří hledáte nové zaměstnání či o tom právě uvažujete, popis etap postupu při hledání a získání pracovního uplatnění, řadu důležitých informací, našich praxí prověřených doporučení a praktických rad k tomu, aby byl pro Vás výsledek celého procesu pozitivní.

Odborných publikací a článků zabývajících se oblastí kariérového poradenství, přípravou na pohovor apod. existuje již celá řada. Naše příručka „Kariérový poradce“ Vám podá komplexní a ucelený přehled k této velmi rozsáhlé problematice.

1. Sebereflexe
Kdo jsem? Kam směřuji?
2. Trh pracovních příležitostí
mé pracovní uplatnění
3. Hledání zaměstnání
Jak postupovat?
4. Příprava na výběrové řízení
Prezentace, chování, ...
5. Výběr pracovního místa
a volba zaměstnavatele
6. Splňuje práce má očekávání?
můj další rozvoj

Do popředí našeho zájmu klademe zejména Vaši spokojenost a proto jsme se snažili neopomenout žádnou důležitou složku. Doufáme tedy, že kromě řady informací, námětů, návodů a podnětů pro zamyšlení, si také odnesete přesvědčení, že čas s námi strávený rozhodně nebyla ztráta, že prostory společnosti ConVerta opustíte dobře naladěni a s chutí se pustíte do hledání zaměstnání.Přednosti služby

individuální přístup na základě Vašich konkrétních potřeb

můžeme flexibilně reagovat na Vaše dotazy, můžeme s Vámi konzultovat to, co Vás právě zajímá

naše diskuse bude interaktivní, budeme Vás podněcovat k tomu, abyste lépe poznali sami sebe

navození modelové situace (např. přijímací pohovor) a možnosti řešení

na základě osobního interview Vám podáme zpětnou vazbu k Vašemu chování, vystupování, první dojem

poskytneme Vám praktické rady a zkušenosti, rozšíříme Váš rozhledPřínos pro Vás

lepší orientace na trhu práce - poradíme Vám, jak prakticky postupovat při hledání pracovního uplatnění, kam se obrátit, kde se informovat, …

příprava na výběrová řízení - pomůžeme Vám s přípravou na přijímací pohovor od prvního kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem, sestavením životopisu a motivačního dopisu, Vaší osobní prezentací, …

výběr vhodného pracovního uplatnění a typu zaměstnavatele - doporučíme Vám s velikostí společnosti, oborem, …

sebehodnocení - pomůžeme Vám uvědomit si Vaše přednosti, ale i nedostatky, ambice, cíle, motivaci, …

zpětná vazba - poskytneme Vám zpětnou vazbu k Vašemu chování, vystupování, schopnostem a potenciálu, …

plán kariéry - podpoříme Vás při jeho sestavení,…

"Kariérový poradce" - naše příručka Vám podá komplexní a ucelený přehled k problematice kariérového poradenství, praktické rady a možnost "procvičení".

> Volná místa
> Reagujete na pozici?
> Hledáte zaměstnání?
> Kariérové poradenství

   • O službě

   • Co je cílem?

   • Témata

   • Přednosti služby

   • Přínos pro VásConVerta Consulting s.r.o.
Žateckých 3
140 00 Praha 4

converta@converta.cz
> Home     > Nahoru © 2006, design Ondřej