> Home > O nás > Pro společnosti > Pro uchazeče \ volná místa > Reference > Kontakt
Pro společnosti \ Hodnocení pracovníků

O službě

Po realizaci prvního kola výběru v naší společnosti následuje doporučení nejvhodnějších uchazečů klientovi (zpravidla 2-4).

Konkurenční výhoda našich služeb spočívá zejména v doporučení pouze nejlepších a nejvhodnějších kandidátů, kteří svým profilem plně odpovídají požadavkům kladeným na obsazované pracovní místo a to nejen po stránce odborné, ale také osobnostní.

Forma výstupu se samozřejmě odvíjí od použitých metod výběru a nástrojů pro zjištění schopností a dovedností kandidáta.Standardní hodnocení kandidáta

O námi vybraných a doporučených nejvhodnějších kandidátech obdržíte písemnou zprávu vypracovanou příslušným odborným poradcem.

Zpráva obsahuje:

strukturovaný životopis a kopii důležitých dokladů

zhodnocení praxe a profesních zkušeností

osobnostní hodnocení (celkový dojem a úroveň, silné a slabé stránky, osobnostní předpoklady,…)

reference (na vyžádání)Rozšířené hodnocení kandidáta

Psychologický posudek, který Vám nabízíme jako placenou službu, je velmi vhodný nejen pro účely vyhledávání a výběru nových pracovníků, ale také pro hodnocení Vašich stávajících zaměstnanců či hodnocení Vámi již vybraných uchazečů. V tomto případě vystupujeme v roli nezávislého hodnotitele a můžeme tak objektivně zhodnotit vhodnost již vybraného kandidáta.

Povahu hodnocení vždy určují diagnostické nástroje použité pro zjištění individuálních schopností a dovedností kandidáta v závislosti na požadavcích konkrétního pracovního místa.Assessment centre

použití Assessment centre je popsáno ve zvláštní kapitole

> Vyhledávání
> Výběr
> Hodnocení

   • O službě

   • Standardní hodnocení

   • Rozšířené hodnocení

   • Assessment centre


> Assessment centre
> Outsourcing
> Inzertní servis
> Kariérové poradenství
> Spolupráce s námi

ConVerta Consulting s.r.o.
Žateckých 3
140 00 Praha 4

converta@converta.cz
> Home     > Nahoru     > Pro společnosti © 2006, design Ondřej