> Home > O nás > Pro společnosti > Pro uchazeče \ volná místa > Reference > Kontakt
Pro společnosti \ Vyhledávání pracovníků

O službě

Vyhledávání pracovníků předchází důkladné definování požadavků kladených na pracovní místo, tzv. popis pracovního místa. Klademe důraz nejen na specifikaci požadavků z hlediska nároků na zkušenosti a odborné předpoklady, ale také na požadovaný osobnostní profil Vašeho potenciálního pracovníka.

Za neméně důležité pokládáme dostatečné informace o Vaší společnosti, neboť tak můžeme vhodným uchazečům prezentovat Vaši firmu. Napomáháme tak vytvářet nejen image Vaší společnosti, ale také přispíváme k přenosu Vaší firemní kultury.

Dále následuje identifikace vhodných pracovních zdrojů na trhu práce a spočívá ve volbě způsobu oslovení definované cílové skupiny.

Cílem vyhledávání je získat skupinu vhodných kandidátů prostřednictvím dále uvedených, našimi zkušenostmi a praxí prověřených metod. - ZDARMACílená inzerce

Vyhledávání pracovníků metodou cílené inzerce je efektivní nástroj a lze jej doporučit pro vyhledávání kandidátů na nejrůznější pozice. Bezplatně Vám nabízíme veškeré služby související s vytvořením a uveřejněním inzerátu, výběrem a doporučením nejvhodnějších kandidátů a zajištěním administrativní a organizační podpory výběrového řízení, to znamená, že pro Vás zajistíme kompletní realizaci inzerce a poté i výběr.

Součástí služby je bezplatné zpracování textu, grafické úpravy inzerátu a doporučení nejúčinnějšího způsobu inzerce a nejvhodnějšího média. Klademe velký důraz na správně formulovaný text inzerátu, neboť zaručuje oslovení odpovídající cílové skupiny, tzn. kandidátů, kteří splňují Vámi požadovaná kritéria. Inzerovat můžete s Vaším logem i diskrétně. V rozmezí 1 až 2 týdnů od uveřejnění inzerátu Vám doporučíme 2 – 4 námi vybrané nejvhodnější kandidáty.

Kandidáty Vám můžeme prezentovat průběžně, zorganizovat výběrové řízení nebo Assessment Center. Po dobu trvání projektu Vám bude k dispozici personální poradce, který Vám nabízí i podporu při pohovorech s kandidáty přímo ve Vaší společnosti.

Předností tohoto způsobu výběru při využití našich služeb je:

pohotové uveřejnění inzerátu a následná prezentace vhodných kandidátů, což urychlí nástup vhodného pracovníka.

využití naší několikaleté a praxí ověřené zkušenosti s výběrem vhodného média a sestavením adekvátního inzerátu. Eliminujeme tak časté příčiny neúspěchu, kterými jsou právě volba nevhodného deníku, nepřesná formulace textu a nepřiměřená velikost či grafická úprava inzerátu, neodpovídající časové naplánování apod.

minimalizace rizika neúspěšného výběru. Výběr kvalitních kandidátů posiluje spojení metod cílené inzerce a výběr z vlastních zdrojů a evidence. Tato kombinace řeší situaci jak kvalitativně, tak kvantitativně nevyhovující odezvy na inzerát.

možnost diskrétního uveřejnění pozic pod logem naší společnosti. Tento způsob zohledňuje a nabízí řešení konkurenčního prostředí na trhu.

efektivnější využití Vašeho času. Převzetí projektu vyhledávání a výběru kvalifikovanými poradci umožní Vašim kvalifikovaným zaměstnancům věnovat se plně svým úkolům.

možnost konzultace s odborníky na trh práce např. na téma: současná cena pracovníka na trhu práce, situace a trendy současného trhu práce, vztah nabídky a poptávky, charakter konkurence, …

schopnost vytvořit inzerát a veškeré podklady k projektu jak v českém, tak i v německém, anglickém a francouzském jazyce.Vlastní zdroje

(vyhledání uchazečů z našich zdrojů)

Tuto metodu doporučujeme především v situaci, kdy je pracovní místo nutné obsadit naléhavě nebo za účelem doplnění již probíhajícího výběru o další kandidáty. Zvláště vhodný a účinný je tento postup při obsazování administrativních pozic (sekretářka, asistentka,..) a ostatních nižších pozic z nejrůznějších oborů.

Využíváme kontaktů získaných v průběhu více jak 7letého působení na českém trhu. Spolupracujeme také s dalšími personálními agenturami. Využíváme možností inzerce v odborných časopisech, Internetu apod.

Do naší evidence vstupuje pouze takový uchazeč, který pohovor absolvuje úspěšně, to znamená, že z hlediska požadavků konkrétního pracovního místa vyhovuje nejen odborným, ale i osobnostním požadavkům.

Předností tohoto způsobu výběru při využití našich služeb je:

snížení Vašich finančních nákladů celého projektu – ušetření finančních prostředků za personální inzerci.

rychlejší obsazení pracovního místa.Přímé oslovení

(Executive Search)

Tato metoda je zvláště vhodná při obsazování pozic špičkových managerů a specialistů. Nabízíme Vám naše dlouholeté zkušenosti při identifikování a získávání nejschopnějších kandidátů.

Předností tohoto způsobu výběru při využití našich služeb je:

komplexní postižení trhu práce. Tento postup zahrnuje mimo jiné analýzu trhu, definování cílové skupiny – zdrojů potenciálních kandidátů, identifikace odpovídajících osob a jejich oslovení.

diskrétní získávání kandidátů. Kandidát je osloven našimi poradci a zadávající společnost tak zůstává nejmenována.

získání zkušeného odborníka

Tato metoda je finančně náročnější než výše uvedené postupy.

> Vyhledávání

   • O službě

   • Cílená inzerce

   • Vlastní zdroje

   • Přímé oslovení


> Výběr
> Hodnocení
> Assessment centre
> Outsourcing
> Inzertní servis
> Kariérové poradenství
> Spolupráce s námi

ConVerta Consulting s.r.o.
Žateckých 3
140 00 Praha 4

converta@converta.cz
> Home     > Nahoru     > Pro společnosti © 2006, design Ondřej