> Home > O nás > Pro společnosti > Pro uchazeče \ volná místa > Reference > Kontakt
Pro společnosti \ Inzertní servis

O službě

Na základě dlouhodobé spolupráce a uzavřených dohod s médii Vám nabízíme podstatně výhodnější podmínky pro Vaší personální inzerci. Coby personální poradci navíc vycházíme z praxe v oboru a v rámci této služby jsou Vám tedy zdarma k dispozici naše zkušenosti se

sestavováním textu

vytvořením grafické podoby

doporučením velikosti inzerátů

poradenstvím při výběru vhodného inzertního média

zveřejněním inzerátu

Stavíme na více jak pětileté spolupráci a znalosti jednotlivých médií, jejich nákladu, cílové skupiny čtenářů, čtenosti a množství předpokládaných odpovědí - k dispozici jsou reference ze strany českých médií a našich klientů na naši dosavadní spolupráci: Mladá Fronta Dnes, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Metro, Bohemia Total (Jihočeské listy, Plzeňský deník, Budějovické listy, Rovnost, Svoboda apod.), SME Slovensko, Hospodářské noviny Slovensko, nejrůznější odborné časopisy: např. COMPUTERWORLD a na personálních serverech.

Rádi Vám poskytneme bližší informace k inzertnímu servisu, cenám inzerce a zašleme konkrétní nabídku. Kontaktujte Vašeho poradce: converta@converta.czVýhody spolupráce

Slevy na Vaši personální inzerci až do výše 44%. Slevy uplatňujeme na veřejně dostupné základní ceny inzerce v nejznámějších denících.

Zdarma zpracování a poradenství týkající se:

• sestavení textu (popis Vaší společnosti a pracovního místa, ...)

• grafické podoby

• velikosti inzerátu

• vhodnosti časového naplánování Vašeho inzerátu

• sestavení odpovídajícího rozpočtu inzerce

• výběru vhodného média apod.

Pohotové uveřejnění Vašich inzerátů - zajištění termínu, rezervace a objednání inzertní plochy ...

Možnost diskrétního zveřejnění pozic pod logem naší společnosti. Tento způsob zohledňuje "tajné vyhledávání" a nabízí také řešení konkurenčního prostředí na trhu.

Efektivnější využití Vašeho času. Převzetí projektu personální inzerce našimi poradci umožní Vašim kvalifikovaným zaměstnancům věnovat se plně svým úkolům.

Možnost konzultace s odborníky na trh práce např. na téma: situace a trendy současného trhu práce, vztah nabídky a poptávky, charakter konkurence, …. K dispozici Vám je náš personální poradce, se kterým můžete konzultovat také požadavky kladené na pracovní místo.

Přeložení či vytvoření inzerátu a veškerých podkladů k projektu jak v českém, tak i v německém, anglickém a francouzském jazyce. Při přípravě inzerátů klademe vždy velký důraz na specifika českého trhu.

Spolupráce s odborníky eliminuje nejčastější chyby při přípravě a realizaci inzerce: nepřesná formulace textu včetně názvu pozice, hledanému pracovnímu místu neodpovídající velikost inzerátu, nevýraznost inzerce, nevhodné časové naplánování, volba nevhodného média a potažmo neadekvátně vynaložené finanční výdaje, neefektivní využití plochy inzerátu apod.

Dodržení jednotné grafické úpravy Vašich inzerátů ...

Jsme pro Vás rovněž schopni zajistit vytvoření nového image Vaší personální inzerce.

Zdarma zařazujeme volné pozice našich klientů na naše vlastní internetové stránky.


Využitím našeho kompletního inzertního servisu se nezavazujete k žádné pravidelné spolupráci.


Pro naše klienty inzerující opakovaně prostřednictvím naší agentury poskytujeme individuální slevy.


Druhy slev:

• sleva za opakování inzerátu

• objemová smlouva (objem inzerce musí dosáhnout určitého počtu či částky)

• sleva na základě individuální dohody


Slevy ze základních cen médií jsou poskytovány na plošné inzeráty o velikosti minimálně 2 sloupce x 70 mm. Pokud využijete našeho inzertního servisu bude Vaše personální inzerce finančně výhodnější. V případě jednorázového objednání dvou shodných inzerátů a opakování do 2 týdnů ve stejném deníku - sleva až 44 %.


Zdarma zařazujeme volné pozice našich klientů na naše vlastní internetové stránky.Příklady inzerceMOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

Na základě dlouhodobé spolupráce a uzavřených dohod s médii Vám nabízíme podstatně výhodnější podmínky pro Vaší personální inzerci. Coby personální poradci navíc vycházíme z praxe v oboru a v rámci této služby jsou Vám tedy zdarma k dispozici naše zkušenosti se - sestavováním textu - vytvořením grafické podoby - doporučením velikosti inzerátů - poradenstvím při výběru vhodného inzertního média - zveřejněním inzerátu.


Stavíme na více jak pětileté spolupráci a znalosti jednotlivých médií, jejich nákladu, cílové skupiny čtenářů, čtenosti a množství předpokládaných odpovědí.


Nabízíme Vám několik možností spolupráce:

pouhé zprostředkování zveřejnění Vaší inzerce

kompletní zpracování a zprostředkování personální inzerce

V rámci navrhovaných variant spolupráce si můžete zvolit, zda je vhodnější inzerovat:

pod logem a image poradce - čímž je zajištěna diskrétnost

• přímo pod jménem /logem/ či adresou Vaší společnosti

• jak s logem poradce, tak i Vaší společnosti či označení poradce (zpracovatele/zprostředkovatele) malým logem


Na počátku projektu specifikujeme Vaše potřeby a navrhneme optimální způsob inzerce.


Na základě Vašeho zadání a požadavků pro Vás ZDARMA zpracujeme grafický a textový návrh inzerátu, který Vám zašleme ke korektuře včetně ceny a nejbližšího možného termínu otištění inzerátu. Po odsouhlasení podkladů a ceny objednáme v tisku potřebnou plochu a navíc poskytneme Vaší společnosti zajímavou slevu dle způsobu inzerce.Inzerce jako součást vyhledávání

Na základě informací o hledané pozici zajistíme kompletní realizaci inzerce: zpracujeme návrh inzerce, tzn. odpovídající text, grafickou úpravu, vybereme vhodné médium a velikost inzerátu. Na inzeráty poskytujeme slevu ze základních cen médií.Zprostředkování personální inzerce

Uveřejníme Váš inzerát za výhodnějších finančních podmínek, než když si sjednáváte inzerát samy přímo v médiu. Nabízíme Vám naše dlouhodobé kontakty s médii, jejich dobrou znalost a přehled na trhu. Zajišťujeme Vám veškerý servis a zastupujeme Vás při jednání s médii (tzn. zajištění termínu, rychlejší uveřejnění, zpracování inzerátu, kontrola designu, apod.). Poskytujeme zajímavé slevy na tištěnou personální inzerci, např. v MF DNES, HN, HN Slovensko, Bohemia Total (Jihočeské listy, Plzeňský deník, Budějovické listy,…), Moravia Total (Rovnost, Svoboda,… ), SME Slovensko, odborné časopisy (COMPUTERWORLD) a další.

Zprostředkování zveřejnění Vašeho kompletně zpracovaného inzerátu „Klient inzeráty“

• v případě pouhého zprostředkování zveřejnění - podklady inzerce budou Vámi zpracovány v podobě, kterou požaduje jednotlivé medium (obvykle Corel nebo Adobe Illustrator uloženo v křivkách)

• minimální počet zveřejnění v průběhu kalendářního roku v jednom mediu 5x

Zprostředkování a zpracování podkladů

• Váš inzerát zpracujeme a zveřejníme na základě Vámi dodaných podkladů - textu, ve Vámi vybraném médiu, velikosti a podobě. Zajišťujeme a kontrolujeme design inzerátů – Váš firemní image.Personální inzerce + administrativně-poradenský servis

Služba spočívá v zajištění uveřejnění Vašeho inzerátu, případně ve zpracování, poradenství o vhodnosti výběru média, sestavení textu, grafické úpravy a rezervace inzertní plochy, až např. po vyřízení veškeré korespondence související s odpověďmi na inzerát, či Vám zajistíme předání všech odpovědí a výběr si provádíte již Vy sami. Záleží jen na Vás do jaké míry a hloubky chcete využít této služby - ceny jsou stanovovány individuálně ke každému případu.INZERCE NA PERSONÁLNÍCH SERVERECH

Na základě dosavadních zkušeností Vám můžeme doporučit kombinaci personální inzerce v tištěných médiích s inzeráty v médiích elektronických nebo samostatně v rámci E-recruitingu.

Díky dlouhodobé spolupráci s médii Vám nabízíme podstatně výhodnější podmínky pro Vaší personální inzerci. Coby personální poradci navíc vycházíme z praxe v oboru a v rámci této služby jsou Vám tedy zdarma k dispozici naše zkušenosti se - sestavováním vhodného textu - doporučením délky uveřejnění inzerátu - poradenstvím při výběru vhodného e-média - zveřejněním inzerátu apod.

Váš inzerát můžeme například zařadit na nejznámější personální server v České republice www.jobs.cz, který je doposud nejefektivnější, a to za podstatně výhodnějších podmínek ve srovnání se základními cenami inzerce tohoto média. Inzerát může být zveřejněn i na jiných serverech, dle domluvy s Vámi, přičemž zvažujeme také vhodnost jeho umístění.

Pro uveřejňování e-inzerce využíváme pouze námi prověřené a osvědčené personální servery.E-Recruiting

E-Recruiting je způsob výběru realizovaný prostřednictvím e-inzerce.

Inzerce na internetu se vyznačuje tím, že je finančně výhodná a zároveň účinná. Tato alternativa inzerce je navíc časově flexibilní, prostorově minimálně omezena, lze tedy detailněji charakterizovat hledané pracovní místo, umožňuje okamžitou aktualizaci inzerátu, změnu či jeho zrušení.

Pro uveřejňování e-inzerce využíváme pouze námi prověřené a osvědčené personální servery.Zprostředkování e-inzerce

Nabízíme Vám zprostředkování umístění a zveřejnění Vaší e-inzerce, kdy výběr provádíte samy bez účasti poradce. Inzerát je zveřejněn jen s Vaší adresou. V rámci služby pouhého zprostředkování můžete zdarma využít našich zkušeností při sestavování vhodného textu – zpracování inzerátu je bezplatné.

Pro uveřejňování e-inzerce využíváme pouze námi prověřené a osvědčené personální servery.

CENY jsou pro všechny NAŠE KLIENTY výhodnější. Tato služba je obzvlášť pak pro ty klienty, kteří měsíčně nezveřejňují více jak 7 pozic a chtějí si výběr provádět sami.

> Vyhledávání
> Výběr
> Hodnocení
> Assessment centre
> Outsourcing
> Inzertní servis

   • O službě

   • Výhody spolupráce

   • Příklady inzerce


   • Možnosti spolupráce

   • Součást vyhledávání

   • Zprostředkování inz.


   • E-inzerce

   • E-recruiting

   • Zprostředkování e-i.


> Kariérové poradenství
> Spolupráce s námi

ConVerta Consulting s.r.o.
Žateckých 3
140 00 Praha 4

converta@converta.cz
> Home     > Nahoru     > Pro společnosti © 2006, design Ondřej