> Home > O nás > Pro společnosti > Pro uchazeče \ volná místa > Reference > Kontakt
Pro společnosti \ Kariérové poradenství

Výhody pro Vás

Naší snahou je Vám, našim klientům, nabídnout komplexní portfolio služeb.

Klademe velký důraz na jejich kvalitu a profesionalitu a proto naše služby standardně bezplatně zahrnují:

poradenství při volbě vhodné metodiky pro jednotlivé projekty

zpracování personální inzerce, poradenství při výběru vhodných médií za účelem oslovení cílové skupiny

důvěrné vyžádání a zhodnocení referencí od uchazeče

sestavení standardního hodnocení uchazeče vycházející z informací získaných při strukturovaném pohovoru

poradenství při rozhodování klienta o výběru nejvhodnějšího kandidáta

poradenství v průběhu adaptačního procesu přijatého pracovníka

konzultace o situaci, vývoji a trendech na trhu pracovních sil, …

možnost využití našich kanceláří v centru města například pro potřeby výběrových řízení apod.Garantujeme Vám

doporučení/volbu aplikace optimální metody projektu

v rámci projektů vyhledávání a výběru pracovníků minimálně tříměsíční záruku na námi doporučené uchazeče

pro manažerské pozice až jednoroční záruku na námi doporučené uchazeče

v případě odchodu pracovníka v garanční lhůtě náhradu formou bezplatného vyhledání nového kandidáta nebo vrácení odpovídající části honoráře

stanovení optimálního způsobu a formy inzerce na základě Vašich požadavků

přesnost a správnost formulace textu inzerátu včetně optimálního názvu pozice

pohotové zajištění a rezervace inzertní plochy

převzetí administrativně-organizačních činností a veškeré komunikace s médii

bezchybné a včasné dodání podkladů Vaší inzerce do médií

v žádném případě nekontaktujeme zaměstnance našich klientů ani námi umístěné kandidáty

diskrétní přístup k informacím a veškerým dokumentům jak zákazníka, tak kandidátaHonorář

Honorář za námi poskytnuté služby vychází ze současných cen na trhu personálních služeb. Honorář je záležitostí vzájemné dohody, stanovuje se konkrétně a individuálně a jeho výše závisí na druhu a objemu služeb, časové náročnosti a hloubce a délce spolupráce.

Slevy na Vaše inzeráty Vám poskytneme na základě uzavřené rámcové smlouvy a jejich konkrétní výše je záležitostí dohody. V případě inzerce se klientovi cena za inzerát účtuje po jeho zveřejnění v médiu.

Splatnost našeho honoráře určuje povaha poskytnutých služeb, v některých případech se účtuje až při ukončení zakázky, v jiných v několika splátkách či se zálohou.

Vedlejší výdaje, jako například cestovní výdaje, telefonní a poštovní poplatky jsou součástí honoráře a samozřejmě nejsou dodatečně účtovány.

Naše smlouva připouští při objednávce stanovení i konkrétní výše honoráře a množstevních slev, v závislosti na objemu, délce spolupráce a náročnosti poskytnutých služeb.Informace k navázání spolupráce

Děkujeme Vám za zájem o využití našich služeb a budeme rádi navážeme-li spolupráci s Vaší společností. Dle Vašich požadavků a konkrétních potřeb Vám zpracujeme nabídku pro dlouhodobou spolupráci, která bude obsahovat základní informace k projektu a dále konkrétní návrh řešení či postupu projektu spolu s doporučením nejvhodnější a nejúčinnější metody.

„Naše strategie se zaměřuje na dlouhodobou spolupráci, profesionální a individuální přístup k zákazníkům s důrazem na kvalitu poskytnutých služeb. Bude se Vám věnovat vyškolený stabilní tým, hovořící česky, německy, anglicky a francouzsky, který působí v oblasti řízení lidských zdrojů v ČR od roku 1994. Věříme, že díky našim dlouholetým zkušenostem a získanému zahraničnímu know-how v oblasti personálního poradenství můžeme být Vašim parterem v personálních otázkách.“

Více informací k metodám, dalším našim službám a jejich výhodám Vám velmi rádi poskytneme nejlépe na osobní schůzce či telefonicky. Na vyžádání Vám rádi zašleme naši prezentaci, která obsahuje podrobnější popis našich služeb, než uvádíme na našich stránkách.

Kontaktujte našeho konzultanta: converta@converta.cz

> Vyhledávání
> Výběr
> Hodnocení
> Assessment centre
> Outsourcing
> Inzertní servis
> Kariérové poradenství
> Spolupráce s námi

   • Výhody pro Vás

   • Garantujeme Vám

   • Honorář

   • Informace …ConVerta Consulting s.r.o.
Žateckých 3
140 00 Praha 4

converta@converta.cz
> Home     > Nahoru     > Pro společnosti © 2006, design Ondřej